051 400 512

NADOMESTNA IZPOLNITEV INVALIDSKE KVOTE

Z NAMI SI LAHKO ZNIŽATE OBVEZNOST PLAČILA PRISPEVKA ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV V INVALIDSKI SKLAD.

Kaj je invalidska kvota


Vsak delodajalec, ki zaposluje najmanj 20 oseb, ima obveznost izpolnjevati invalidsko kvoto, kar pomeni, da mora zaposlovati od 2 do 6 % invalidov (odvisno od registrirane dejavnosti). 


Zavezanec lahko svojo obveznost glede kvote izpolni tako, da ima zaposleno predpisano število invalidov ali plača prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

Plačilo prispevka zaradi neizpolnjene kvote

Delodajalec, zavezanec h kvoti, ki ne izpolni kvote, mora za vsakega invalida, ki bi ga moral zaposliti za izpolnitev predpisane kvote, do vključno zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec, plačati v sklad prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70 % minimalne plače, kar trenutno znaša 563,47 EUR

Kako znižati obveznost plačila prispevka

Delodajalec, ki ne izpolnjuje kvote z zaposlenimi invalidi, lahko delno ali v celoti zniža obveznost plačila prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov na podlagi sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem IP Jaspis d.o.o.  kot nadomestno izpolnitev kvote. 


Za nadomestno izpolnitev kvote se šteje v koledarskem letu sklenjena in izpolnjena pogodba o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom.